Chứng nhận giao dịch bất động sản trong KCN

Thứ Ba, ngày 29/7/2014 - 01:00

Bộ Tư pháp đã gỡ rối về thẩm quyền xác nhận giao dịch về bất động sản trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế (gọi tắt là KCN) bằng cách giao cho tổ chức hành nghề công chứng tiếp tục chứng nhận các giao dịch trên.

Cạnh đó, hiện nay Bộ Tư pháp đang phối hợp với Bộ KH&ĐT, Bộ TN&MT nghiên cứu thống nhất hướng dẫn hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong KCN theo Nghị định 164/2013. Trước mắt, để tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa ban quản lý và các tổ chức hành nghề công chứng dẫn đến ách tắc các giao dịch thì Bộ Tư pháp đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng tiếp tục chứng nhận các giao dịch về bất động sản trong KCN theo quy định pháp luật.

Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã giao hồ sơ về hợp đồng, giao dịch bất động sản (được xác nhận tại ban quản lý) cho tổ chức hành nghề công chứng theo Nghị định 04/2013 thì tổ chức này tiếp tục lưu trữ và thực hiện việc chứng nhận.

Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh vấn đề này qua bài “Lại rối về thẩm quyền xác nhận hợp đồng” trên số báo ngày 17-3. Theo đó, khoản 21 Điều 1 Nghị định 164/2013 (sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 29/2008) quy định ban quản lý KCN có quyền xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản trong KCN cho các tổ chức có liên quan theo ủy quyền…

Còn theo Nghị định 04/2013 (cũng sửa đổi Nghị định 29/2008) thì việc chứng nhận các hợp đồng này thuộc thẩm quyền của các tổ chức hành nghề công chứng. Như vậy, chỉ có một loại giao dịch mà tới hai cơ quan có thẩm quyền được chứng nhận theo hai nghị định khác nhau mà cả hai nghị định này đều đang có hiệu lực thi hành.

KIM PHỤNG

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục