Chính thức bãi bỏ 9 thủ tục liên quan đến cư trú tại công an cấp huyện

ĐẶNG LÊ
ĐẶNG LÊ
Thứ Năm, ngày 15/7/2021 - 16:32

(PLO)-  Kể từ 6-7 thì các thủ tục như cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, cấp giấy chuyển hộ khẩu chính thức bị xoá bỏ.

Mới đây, Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 5548/QĐ-BCA-C06 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký cư trú và lĩnh vực xuất nhập cảnh. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 6-7.

Theo đó, tại Quyết định này Bộ Công an công bố bốn thủ tục hành chính thực hiện tại Công an cấp xã được bổ sung mới bao gồm: Thủ tục tách hộ; Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú; Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú; Xác nhận thông tin về cư trú.


Theo quy định tại Luật Cư trú 2020 thì cơ quan quản lý cư trú sẽ tiến hành quản lý cư trú bằng hình thức điện tử (Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư), thay vào đó sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy sẽ chính thức bị xoá bỏ. Ảnh: ĐẶNG LÊ

Bên cạnh bốn thủ tục hành chính mới như ở trên thì Bộ Công an cũng quyết định bãi bỏ chín thủ tục hành chính thực hiện tại Công an cấp huyện bao gồm: 

Đăng ký thường trú; Tách sổ hộ khẩu; Cấp đổi sổ hộ khẩu; Cấp lại sổ hộ khẩu; Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu; Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú; Hủy bỏ đăng ký thường trú trái pháp luật; Cấp giấy chuyển hộ khẩu; Xoá đăng ký thường trú.

Đối với các thủ tục hành chính liên quan đến cư trú được thực hiện tại Công an cấp xã, có 11 thủ tục hành chính sau đây cũng sẽ bị bãi bỏ kể từ ngày 6-7:

Tách sổ hộ khẩu; Cấp đổi sổ hộ khẩu; Cấp lại sổ hộ khẩu; Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu; Cấp giấy chuyển hộ khẩu; Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú; Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã; Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã; Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã; Thủ tục hủy bỏ đăng ký thường trú trái pháp luật tại Công an cấp xã; Thủ tục hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp xã.

Như vậy, kể từ 6-7 thì các thủ tục như cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, cấp giấy chuyển hộ khẩu chính thức bị xoá bỏ. Thay vào đó khi công dân thực hiện các thủ tục liên quan đến cư trú, cơ quan đăng ký cư trú sẽ tiến hành điều chỉnh, cập nhật thông tin vào trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.


ĐẶNG LÊ

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục