Chính phủ đặt chỉ tiêu tạo thêm 1,6 triệu việc làm mỗi năm

Bạn đọc
Tại buổi tọa đàm với chủ đề “Phát huy vai trò của tuổi trẻ ngành công thương trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước” diễn ra sáng 12-5, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết hiện nay chỉ tiêu của Chính phủ đề ra là tạo thêm 1,6 triệu việc làm mỗi năm.

Theo Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, về cơ bản, Việt Nam đã đạt được mục tiêu về mặt số lượng, song về chất lượng lao động chưa được đảm bảo. Trong đó, riêng việc đẩy mạnh việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước cũng khiến quá trình sắp xếp, giải quyết việc làm gặp khó khăn ngay trong chính các doanh nghiệp đó. Đơn cử, có thể sẽ xuất hiện tình trạng dôi dư lao động khi cổ phần hóa doanh nghiệp.

TLL

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM