Cải chính thông tin

Cải chính
Báo Pháp Luật TP.HCM số ra ngày 19-11-2018 có đăng bài “Đường BT 500 tỉ ở Cà Mau liên tục trễ hẹn” phản ánh việc triển khai thực hiện dự án đường Tắc Thủ - Vàm Đá Bạc, Cà Mau do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đồng Tâm làm chủ đầu tư. 

Trong bài có một số chi tiết chưa chính xác. Chúng tôi xin cải chính thông tin như sau:

• Bài báo nêu “Do (dự án) chậm triển khai thực hiện nên tỉnh nhắc nhở và cho gia hạn nhiều lần” là không đúng thực tế. Trước thời điểm tỉnh ra quyết định chấm dứt hợp đồng (7-11-2016), không có việc gia hạn việc thực hiện hợp đồng BT nêu trên đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đồng Tâm.

• Bài báo nêu “…đoạn đường giai đoạn 1 nói trên vẫn đang thi công với nhiều cầu chưa được gác dầm…” là do PV ghi nhận ở thời điểm trước đó; đến ngày 19-11-2018, Công ty Đồng Tâm xác định chỉ còn duy nhất cầu Nông trường 402 chưa thi công gác dầm.

Mặt khác, PV dùng khái niệm “dự án hưởng lợi” để chỉ dự án khác được tỉnh giao đất để hoàn vốn cho doanh nghiệp đầu tư thực hiện dự án BT cũng không chuẩn xác về mặt thuật ngữ.

Chúng tôi xin cải chính, xin lỗi Công ty Đồng Tâm cùng bạn đọc.

Báo Pháp Luật TP.HCM và PV CHÍ HẠO

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM