Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Khoa: Lý giải không ổn!

Bạn đọc
• Đang làm chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Tiến Khoa bỗng dưng xin vào đây (Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ) làm việc rồi làm ba năm xin chuyển về vì gia đình ngoài Hà Nội và con còn nhỏ.

Vậy lúc xin vào đây không nghĩ việc này xảy ra à?

NGÔ QUỐC THÁI 

Ông Khoa cho rằng muốn gần gia đình, con còn nhỏ nên xin chuyển cơ quan về Hà Nội. Lý giải như vậy nghe không ổn vì nếu bất tiện khi sống xa gia đình thì chả lẽ gần ba năm trước con lớn hơn, nhà gần Cần Thơ hơn chăng? Tóm lại, vụ này phải chăng là đi đường vòng để tiếp cận ghế cao? Nếu báo chí không phát hiện thì với chức thư ký phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, e rằng việc ông Khoa được bổ nhiệm chức cao là tương lai gần.

TRẦN LŨY

Đương nhiệm chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng 8 Thăng Long - Tổng Công ty Thăng Long (trụ sở ở Hà Nội) làm đơn xin về Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ công tác. Sau ba năm thăng quan tiến chức lại dựa vào lý do xa nhà  xin chuyển công tác về Hà Nội... Trong ba năm ấy, thăng quan tiến chức vù vù. Chuyện lạ thứ hai mà báo chí phát hiện. Người dân thật khó tin khi thấy trường hợp thứ hai này.

DƯƠNG VĂN TUẤN 

Vụ việc này, mấy ngày gần đây báo chí đã đăng tải rất nhiều nhưng có một vấn đề cứ lặp đi lặp lại nhiều lần làm người dân chúng tôi không hài lòng, đó là “Nếu phát hiện sai phạm thì sẽ xử lý nghiêm...”, chữ “nếu” ở đây
cần phải xem xét nghiêm túc,
minh bạch.

TRẦN NGỌC KHƯƠNG

TS tổng hợp

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM