Bác sĩ cho nghỉ BHXH nhiều hơn quy định, giải quyết sao?

Bạn đọc
(PLO)- Việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội phải phù hợp với tình trạng sức khỏe của người bệnh.

Bản tin liên quan

Công ty tôi có hai trường hợp người lao động (NLĐ) bị sẩy thai, phải nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH). Tuy nhiên, trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH của NLĐ, bác sĩ ghi: Trường hợp sẩy thai sớm dưới năm tuần tuổi, bác sĩ cho nghỉ 12 ngày. Trường hợp sẩy thai tám tuần tuổi, bác sĩ cho nghỉ bảy ngày.

Cho tôi hỏi, những trường hợp sẩy thai thì theo quy định, người NLĐ được nghỉ hưởng chế độ bao nhiêu ngày?

Nếu trong giấy chứng nhận nghỉ bệnh của bác sĩ cho bệnh nhân nghỉ không đúng theo quy định, phải làm sao?

Bạn đọc Thanh Hà (TP.HCM)

Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời: Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật BHXH năm 2014 thì khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

Tuy nhiên, thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau: Nghỉ 10 ngày nếu thai dưới năm tuần tuổi; 20 ngày nếu thai từ năm tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi; 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi; 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.

Căn cứ điểm c mục 1 Điều 20 Thông tư 56/2017/TT-BYT của Bộ Y tế thì việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH phải phù hợp với tình trạng sức khỏe của người bệnh và hướng dẫn chuyên môn của bộ trưởng Bộ Y tế.

Như vậy, đối với trường hợp sẩy thai dưới năm tuần tuổi có chứng từ do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp cho nghỉ 12 ngày thì chỉ thanh toán chế độ sẩy thai cho thời gian nghỉ việc của NLĐ tối đa là 10 ngày.

Trường hợp 2: Thai tám tuần chứng từ do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp cho nghỉ bảy ngày thì thanh toán chế độ sẩy thai cho thời gian nghỉ việc của NLĐ là bảy ngày (theo thời gian chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh).

VÕ HÀ

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM