4 trường hợp phải thụ lý ngay việc trợ giúp pháp lý

Bạn đọc
(PL)- Ngày 12-10-2018 tới đây, Thông tư 12/2018/TT-BTP hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng dịch vụ trợ giúp pháp lý có hiệu lực.

Theo quy định hiện hành, nếu người yêu cầu trợ giúp pháp lý chưa thể cung cấp đầy đủ hồ sơ nhưng cần thực hiện trợ giúp pháp lý ngay do vụ việc sắp hết thời hiệu khởi kiện, sắp đến ngày xét xử, cơ quan tiến hành tố tụng chuyển yêu cầu trợ giúp pháp lý cho tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc để tránh gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý thì người tiếp nhận yêu cầu báo cáo người đứng đầu tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và thụ lý ngay. Đồng thời hướng dẫn người yêu cầu trợ giúp pháp lý bổ sung các giấy tờ, tài liệu cần thiết.

Để cụ thể hơn, Thông tư 12 có quy định bốn trường hợp phải thụ lý ngay vụ việc trợ giúp pháp lý. Gồm:

- Thời hiệu khởi kiện của vụ việc còn dưới năm ngày làm việc;

- Ngày xét xử theo quyết định đưa vụ án ra xét xử còn dưới năm ngày làm việc;

- Các trường hợp chỉ định người bào chữa theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các trường hợp theo quy định tại khoản 3 Điều 31 của Luật Trợ giúp pháp lý mà cơ quan tiến hành tố tụng thông báo cho trung tâm;

- Các trường hợp để tránh gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý do người đứng đầu tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý quyết định.

TM

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM