4 cách khai báo tạm vắng để không bị xóa hộ khẩu sau ngày 1-7

ĐẶNG LÊ
ĐẶNG LÊ
Thứ Hai, ngày 28/6/2021 - 06:27

(PLO)- Kể từ ngày 1-7, người dân cần nghiêm túc thực hiện khai báo tạm vắng để không bị xóa thường trú trong một số trường hợp.

Kể từ ngày 1-7, người dân cần nghiêm túc thực hiện khai báo tạm vắng để không bị xóa thường trú trong một số trường hợp.

Từ trước đến nay, thủ tục khai báo tạm vắng rất ít người thực hiện, vì theo quy định thì việc có khai báo tạm vắng hay không cũng không ảnh hưởng quá nhiều.

Tuy nhiên, từ ngày 1-7 tới đây, Luật Cư trú có hiệu lực, bổ sung nhiều trường hợp bị xóa đăng ký thường trú, trong đó có việc không khai báo tạm vắng.

Vậy theo quy định mới, người dân có thể khai báo tạm vắng bằng những cách nào?

Bạn đọc Khắc Đạt (TP.HCM)

Luật sư Nguyễn Văn Nhàn, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Theo điểm c, d khoản 1 Điều 31 Luật Cư trú 2020 thì công dân có trách nhiệm khai báo tạm vắng trong trường hợp đi khỏi phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi thường trú từ 12 tháng liên tục trở lên (trừ trường hợp đang chấp hành các chế tài hình sự) hoặc đi khỏi phạm vi đơn vị hành chính cấp huyện từ ba tháng liên tục trở lên để thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc nghĩa vụ khác của Nhà nước.

Để hướng dẫn thi hành cho Luật Cư trú, mới đây bộ đã ban hành Thông tư 55/2021 (có hiệu lực từ ngày 1-7) để hướng dẫn chi tiết một số quy định, trong đó có thủ tục liên quan đến khai báo tạm vắng.

Cụ thể, tại Điều 16 Thông tư 55/2021 quy định việc khai báo tạm vắng đối với trường hợp quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều 31 Luật Cư trú được thực hiện theo một trong các hình thức sau:

Khai báo trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú hoặc tại địa điểm tiếp nhận khai báo tạm vắng do cơ quan đăng ký cư trú quy định.

Khai báo thông qua số điện thoại hoặc hộp thư điện tử do cơ quan đăng ký cư trú thông báo hoặc niêm yết.

Khai báo thông qua trang thông tin điện tử của cơ quan đăng ký cư trú hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

Khai báo thông qua ứng dụng trên thiết bị điện tử.

Cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thông báo hoặc niêm yết công khai các hình thức đăng ký trên để người dân được biết.

Hình thức khai báo tạm vắng qua ứng dụng điện tử, cổng dịch vụ công… đang được Chính phủ giao cho các ngành liên quan sớm được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia (thời hạn hoàn thành dự kiến trong quý III-2021).

Theo quy định của Luật Cư trú thì một trong những trường hợp bị xóa hộ khẩu thường trú là vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng, trừ trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không phải để định cư hoặc trường hợp đang chấp hành án phạt tù, chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

Như vậy, kể từ ngày 1-7, người dân cần nghiêm túc thực hiện khai báo tạm vắng để không bị xóa thường trú trong một số trường hợp, đồng thời đảm bảo công tác quản lý nhân khẩu. 

ĐẶNG LÊ

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục