2 phương án tăng tuổi hưu từ năm 2021

Bạn đọc

2 phương án tăng tuổi hưu từ năm 2021

(PL)- Tại buổi giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH được tổ chức mới đây, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp cho biết:

Đến năm 2035, số người bước vào tuổi lao động chỉ bằng 1,2 lần số người ra khỏi tuổi lao động. Đây là lý do bắt buộc phải điều chỉnh tuổi nghỉ hưu, nếu không Việt Nam sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động.

Thứ trưởng cũng khẳng định Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH đã xác định sẽ tiến hành điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo lộ trình, bắt đầu từ năm 2021.

Phương án cụ thể sẽ được Bộ LĐ-TB&XH đưa vào nội dung của dự án sửa đổi BLLĐ năm 2012 để trình Chính phủ, thông qua Quốc hội xem xét vào năm 2019. Có hai phương án được đưa ra như sau:

Phương án 1: Từ năm 2021, thực hiện điều chỉnh tuổi nghỉ hưu, mỗi năm tăng ba tháng đối với lao động nam cho đến khi đạt tuổi 62, mỗi năm tăng sáu tháng đối với lao động nữ cho đến khi đạt tuổi 60. Như vậy, tuổi nghỉ hưu của nam sẽ đạt tuổi 62 vào năm 2028, nữ đạt tuổi 60 vào năm 2030.

Phương án 2: Từ năm 2021, thực hiện điều chỉnh tuổi nghỉ hưu, mỗi năm tăng ba tháng đối với lao động nam cho đến khi đạt tuổi 62, mỗi năm tăng bốn tháng đối với lao động nữ cho đến khi đạt tuổi 60. Tuổi nghỉ hưu của nam sẽ đạt tuổi 62 vào năm 2028 và nữ đạt tuổi 60 vào năm 2035.

Việc điều chỉnh tăng tuổi nói trên áp dụng đối với những người làm việc trong điều kiện bình thường. Riêng các lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, người bị suy giảm khả năng lao động… vẫn tiếp tục được thực hiện với chính sách nghỉ hưu sớm hơn, nghỉ hưu trước tuổi so với độ tuổi quy định nêu trên.

NC

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM