Audio: Vào trường học lấy lời khai học sinh

Ý NHI - TRẦN LÂM
Ý NHI - TRẦN LÂM
Thứ Hai, ngày 28/3/2016 - 15:00

(PL)- VKS tỉnh đề nghị cấp trên kháng nghị giám đốc thẩm vì cho rằng hai cấp tòa sơ, phúc thẩm có nhiều sai sót như lấy lời khai học sinh 13 tuổi không có người giám hộ, công nhận cả giao dịch mượn 50 triệu đồng do em này thực hiện...


Ý NHI - TRẦN LÂM

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục