Audio: Bí thư huyện đào hầm xuyên núi nói gì?

Ý NHI - TRẦN LÂM
Ý NHI - TRẦN LÂM
Thứ Bảy, ngày 26/3/2016 - 19:18

(PL)- Bí thư huyện Tây Giang, Quảng Nam phủ nhận chuyện đào hầm xuyên núi để khai thác vàng.Ý NHI - TRẦN LÂM

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục