Xử lý nghiêm khắc các trường hợp xây dựng sai quy hoạch

An ninh trật tự
(PL)- Theo Chỉ thị 09/2008 vừa được ban hành, Thủ tướng chỉ thị Bộ Xây dựng phối hợp các địa phương rà soát nội dung và quy trình thực hiện công tác lập và phê duyệt quy hoạch xây dựng để kiến nghị điều chỉnh quy hoạch xây dựng kịp thời với yêu cầu quản lý và phát triển đô thị.

Đặc biệt, các vùng kinh tế trọng điểm, Hà Nội và TP.HCM cần khẩn trương hoàn thành việc lập quy hoạch xây dựng và sớm trình Thủ tướng phê duyệt trong quý I/2008.

Chỉ thị cũng yêu cầu tất cả các tỉnh, thành phải xử lý kiên quyết và dứt điểm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, điều chỉnh quy hoạch không đúng thẩm quyền, xây dựng không đúng quy hoạch hoặc không giấy phép.

LÊ THANH

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM