Xây dựng Ủy ban Quốc gia và Chiến lược Quốc gia phòng chống rửa tiền

An ninh trật tự

Ngày 19.9, tại Hà Nội, Bộ Công an và Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hiệp Quốc UNODC đã tổ chức Hội nghị triển khai việc xây dựng Ủy ban Quốc gia và Chiến lược Quốc gia phòng chống rửa tiền.

Chính phủ Canada và Chính phủ Vương quốc Anh đã đồng tài trợ cho dự án "Tăng cường năng lực của các cơ quan pháp luật và thực thi pháp luật trong công tác phòng chống rửa tiền ở Việt Nam" đã được Chính phủ Việt Nam và UNODC phê chuẩn và ký kết.

Phát biểu tại hội nghị, trung tướng Trần Đại Quang, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định: Chính phủ Việt Nam rất kiên quyết và đang tập trung chỉ đạo công cuộc đấu tranh chống tội phạm nói chung và chống tội phạm rửa tiền nói riêng; việc xây dựng Ủy ban Quốc gia và Chiến lược Quốc gia sẽ tăng cường quan hệ hợp tác giữa các cơ quan Chính phủ và đề ra một chương trình thống nhất để đấu tranh chống tội phạm rửa tiền.

V.Chiến<EM>&nbsp; ( Theo TNO)</EM>

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM