Ngoại giao văn hóa Việt Nam và sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp

An ninh trật tự
Vào ngày 10.6.2009, tại thành phố Nha Trang, bộ Ngoại giao sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội thảo “Ngoại giao văn hóa Việt Nam và đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp”. Phó Thủ tướng kiêm bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm sẽ chủ trì hội thảo.

Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ “Năm ngoại giao văn hóa 2009", nhằm làm rõ vai trò và quyền lợi của doanh nghiệp trong quá trình tham gia các hoạt động ngoại giao văn hóa; kiến nghị các biện pháp để doanh nghiệp có thể tham gia một cách hiệu quả nhất.

Ngoại giao văn hóa: một trong ba trụ cột của ngoại giao Việt Nam

Ngoại giao văn hóa có thể hiểu là việc sử dụng các giá trị văn hóa, các hình thức văn hóa, các lợi thế văn hóa để thúc đẩy quan hệ với các quốc gia khác. Đồng thời, sử dụng nội dung ngoại giao, quan hệ ngoại giao để tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc; giao lưu, trao đổi qua lại để các quốc gia, các dân tộc ngày càng hiểu biết và tôn trọng các giá trị và bản sắc của nhau.

Với nhận thức trên đây, Phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã khẳng định: Ngoại giao văn hóa là một trong ba trụ cột chính của ngoại giao Việt Nam hiện đại bên cạnh ngoại giao Chính trị và ngoại giao Kinh tế.

Việc tham gia các hoạt động ngoại giao văn hóa để quảng bá giá trị văn hóa, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam cho cộng đồng quốc tế; đồng thời tiếp nhận các giá trị văn hóa của các quốc gia, dân tộc trên thế giới nhằm hiểu biết nhau hơn trong quá trình cùng phát triển; đó chính là trách nhiệm và quyền lợi của các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội.

Trong tinh thần trên đây, hội thảo được tổ chức theo phương thức xã hội hóa.

Những nội dung chính của hội thảo

Hội thảo tập trung vào ba chủ đề: Kinh nghiệm của các nước trong việc vận động và phát huy vai trò của các doanh nghiệp và tổ chức xã hội trong hoạt động ngoại giao văn hóa; vai trò và lợi ích của doanh nghiệp trong các hoạt động ngoại giao văn hóa; cơ chế, chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với doanh nghiệp tham gia hoạt động ngoại giao văn hóa.

Được biết, tham dự hội thảo có lãnh đạo Ủy ban tài chính - ngân sách của Quốc hội, Cục hợp tác quốc tế bộ Văn hóa thể thao và du lịch, bộ Tài chính, các cơ quan tham mưu của bộ Ngoại giao. Hơn 60 doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, cùng một số tổ chức văn hóa xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Hà Nội tham dự và phát biểu, thảo luận tại hội thảo.

Ngoài ra, hội thảo còn thu hút sự góp mặt của đại sứ 8 nước và tổ chức quốc tế tham dự và phát biểu: Pháp, Đan Mạch, Hàn Quốc, Italia, Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore, Ma rốc, Trưởng phái đoàn EU.

Theo SGTT

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM