Khai man để hưởng chế độ thương binh hơn 19 năm nay

An ninh trật tự
Ngày 31-5, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên cho biết cơ quan này vừa cắt, thu hồi chế độ trợ cấp thương binh, quyền lợi đã hưởng sai của bà Đặng Thị Minh Nguyệt (nguyên cán bộ Chi cục Thuế huyện Tuy An, Phú Yên) hơn 19 năm nay do khai man hồ sơ.

Kết quả xác minh của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên cho thấy năm 1995 với sự quản lý lỏng lẻo của UBND thị trấn Chí Thạnh, UBND huyện Tuy An, bà Nguyệt đã làm hồ sơ khai không trung thực, không đúng thực tế để được công nhận là thương binh hạng 4/4 và hưởng chế độ trợ cấp từ đó đến nay. Hai người chứng nhận hồ sơ cho bà Nguyệt không đảm bảo điều kiện, tiêu chí theo quy định do một người là chồng bà Nguyệt, người còn lại là chú bên chồng. Mặt khác, quy trình xét duyệt từ xã đến huyện không đúng trình tự thủ tục, hồ sơ không đảm bảo pháp lý. Sở LĐ-TB&XH yêu cầu UBND thị trấn Chí Thạnh rút công nhận bà Nguyệt là thương binh; UBND huyện Tuy An thu hồi giấy chứng nhận thương tật 22% đã cấp cho bà Nguyệt.

T.LỘC

BÌNH LUẬN

Nguyễn Vĩnh Phúc

Trên 1/3 thế kỷ Bà Trần Thị Yến; thương binh thật, nhưng không được hưởng chế độ trợ cấp thương tật. Chuyện thật như bịa.....:
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
“1/3 thế kỷ thương binh Trần Thị Yến không được hưởng trợ cấp thương tật”
Bà Trần Thị Yến; KP13, Phú Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận; vừa là CCVC nghỉ mất sức lao động từ năm 1982 vừa là thương binh từ năm 1976 và đã “bị” Sở Lao động Thương binh & XH Bình Thuận cắt trợ cấp thương tật của bà kể từ năm 1982.
Theo Giám đốc Sở lao động Thương binh & XH Bình Thuận; việc bà Yến “bị” Sở lao động Thương binh & XH cắt chế độ thương binh từ năm 1982 với lý do: Theo qui định tại tiết b, điểm 2, Mục B công văn số 169/BHXH ngày 17 tháng 02 năm 1981 của Bộ Thương binh & XH về việc thực hiện các chế độ hưu trí, mất sức lao động, tiền tuất qui định “Đối với người vừa có đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, vừa có đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp khác, thì chỉ được hưởng một chế độ trợ cấp cao hơn”. Công văn này không có giá trị pháp luật; bởi vì, đây là công văn tập hợp các văn bản từ năm 1978 trở về trước, chỉ mang tính chất hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác lao động thương binh & XH.
Lý do mà Sở Lao động Thương binh &XH “cắt” chế độ trợ cấp thương tật của bà Yến là căn cứ vào tiết b, điểm 2, Mục B công văn số 169/BHXH ngày 17/02/1981 của Bộ Thương binh & XH về việc thực hiện các chế độ hưu trí, mất sức lao động, tiền tuất; chính là nội dung tại tiết 03 điểm 07; Thông tư số 104/LB-QP ngày 12/4/1965 của Liên Bộ Quốc phòng - Công an - Nội vụ hướng dẫn thi hành Điều lệ tạm thời về các chế độ đãi ngộ quân nhân trong khi ốm đau, bị thương tật, mất sức lao động, về hưu hoặc chết; nữ quân nhân khi có thai và khi đẻ, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ ốm đau, bị thương hoặc chết trong khi làm nhiệm vụ quân sự (đối tượng là quân nhân về nghỉ mất sức lao động). Bà Yến là CCVC nghỉ mất sức lao động.
Thương binh về gia đình có đủ điều kiện hưởng trợ cấp mất sức lao động thì chế độ trợ cấp nào cao hơn được hưởng chế độ đó, nếu hưởng chế độ trợ cấp mất sức lao động thì vẫn được hưởng các chế độ ưu đãi khác quy định đối với thương binh (kể cả trợ cấp vì có hành động dũng cảm).
Như vậy, việc cắt chế độ thương tật của bà Trần Thị Yến là do Sở Lao động Thương binh & XH Bình Thuận căn cứ vào văn bản trái luật và áp dụng sai đối tượng (Thông tư số 104/LB-QP ngày 12/4/1965 của Liên Bộ Quốc phòng - Công an - Nội vụ) là vi phạm pháp luật trong việc giải quyết chế độ đối với người có công.
Đề nghị Bộ Lao động Thương binh & XH xem xét và chỉ đạo Sở Lao động Thương binh & XH trả lại chế độ trợ cấp thương tật cho bà Trần Thị Yến kể từ năm 1982 đến nay./

Nguyễn Vĩnh Phúc
Đại biểu HĐND Phú Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận
ĐT: 0908180646, email: vinhphuc1953@gmail.com

ôn văn thành

thật nhức nhối khi những thương binh giả khai man hưỏng chế độ, còn những người có công thật bị dùi dập bát bỏ sự cống hiến tù đày xương máu-tàn phế

Nguyễn Vĩnh Phúc

Cũng từng ấy thời gian Bà Tâm ở Bình Thuận; thương binh thật, nhưng không được hưởng chế độ thương binh.
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
“20 năm không được hưởng chế độ thương binh”
Bà Nguyễn Thị Tâm; KP3, Phú Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận vừa nghỉ mất sức lao động vào năm 1983 (theo Nghị quyết 16/HĐBT) đồng thời là thương binh vào ngày 30/11/1995. Sau gần 20 năm bà đã đội đơn đi tới nhiều cơ quan nhưng không được giải quyết chế độ thương binh; theo qui định bà Tâm được hưởng trợ cấp thương tật từ năm 1995, nhưng Sở Lao động Thương binh & XH Bình Thuận chỉ cho bà hưởng từ ngày 01/03/2013.
Theo Pháp lệnh ưu đãi đối với Người có công với cách mạng; thời điểm giải quyết chế độ chính sách theo pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng năm 1995 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1995.
Theo đó; Chính phủ ban hành Nghị định Số 28-CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 hướng dẫn thực hiện PHÁP LỆNH Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng.
Theo Khoản 1, Điều 29, Qui định: Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh được hưởng trợ cấp thương tật từ ngày Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận tỷ lệ mất sức lao động do thương tật.
Như vậy, việc Sở Lao động Thương binh & XH Bình Thuận không giải quyết chế độ thương binh cho bà Tâm kể từ ngày 30/11/1995 là vi phạm pháp luật trong việc giải quyết chế độ đối với người có công.

Đề nghị Bộ Lao động Thương binh & XH xem xét và chỉ đạo Sở Lao động Thương binh & XH Bình Thuận trả lại chế độ trợ cấp thương binh cho bà Nguyễn Thị Tâm kể từ năm 1995 đến tháng 03/2013 theo qui định ./.

Nguyễn Vĩnh Phúc

linh

sao không truy thu tiền trợ cấp sai quy định, xử ly kiểu gì kỳ vậy, trách nhiệm của những người liên quan ở đâu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM