Công bố thời hạn cấm các loại xe ba, bốn bánh

An ninh trật tự
Xích lô, xe ba bánh đạp chưa bị khai tử.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa phát hành tài liệu về đình chỉ, hạn chế lưu hành các loại xe ba, bốn bánh tự chế và xe dùng cho người khuyết tật theo Nghị quyết 32 năm 2007 và Nghị quyết 05 năm 2008 của Chính phủ. Báo Pháp Luật TP.HCM xin giới thiệu quy định riêng đối với từng loại xe ba, bốn bánh trong cả nước.

1. Xe cơ giới ba bánh không có đăng ký, không kiểm định cấm lưu hành từ 1-1-2008.

2. Xe lôi cấm lưu hành từ 1-1-2008.

3. Xe máy kéo nhỏ đã đăng ký được lưu hành theo quy định của UBND cấp tỉnh về phạm vi và thời gian hoạt động.

4. Xe cơ giới ba bánh đã được đăng ký và kiểm định bị cấm lưu hành trong nội thành, nội thị, các tuyến quốc lộ

5. Xe cơ giới dùng làm phương tiện đi lại của thương binh, người khuyết tật (không chở hàng hóa) chưa được đăng ký, kiểm định được phép lưu hành đến ngày 31-12-2008. Kể từ 1-1-2009 chỉ được phép lưu hành khi đã đăng ký, kiểm định.

6, 7. Xe thô sơ ba, bốn bánh được lưu hành theo quy định của UBND cấp tỉnh.

8. Xe cơ giới bốn bánh tự chế (xe công nông, đầu ngang, độ chế, bục bịch...) bị cấm lưu hành từ ngày 1-1-2008.

THÁI SƠN giới thiệu

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM