Công an xã Bà Điểm tìm chủ của 138 xe máy

An ninh trật tự

Công an xã Bà Điểm tìm chủ của 138 xe máy

(PLO)- Công an xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn, TP.HCM) ra thông báo tìm chủ sở hữu của 138 phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (vắng chủ) để phục vụ việc lập hồ sơ xử lý.

Bản tin liên quan

Sau đây là danh sách 138 phương tiện: 

STT

Biển số xe

Nhãn hiệu

Số máy

Số khung

Ghi chú

 

01

51R1 - 4643

WARE

RMHYX152FMH

RMHWCH2UM6TV0344

 

02

60S3 - 5190

MAX

RNGKCG1NG81014907

VZS150FMG032789

 

03

76X3 - 6873

DREAM

C100M-4059922

C100ME-4059922

 

04

70K6 - 7151

MAX

Không

VUMYG139FMB002521

 

05

51V1 - 8464

WARE

RLHHC09014Y338950

Không

 

06

99F3 - 3796

 

DREAM

 

LXDXCHL0000801489

150FM*Y0081184

 

07

47R4 - 1140

 

WARE

VTTJL1P52FMH-P007171

47R4-1140

 

08

70K6-9880

WARE

1P3FMH10419059

FM11*10419059*

 

09

51S3 - 1214

WARE

1P53FMH-10313620

MG110-62000847

 

10

60S5 - 8845

DREAM

 

VLF1P50FMG-3-40162033

VHHDCG033HH162033

 

11

61N5 - 6601

FUTURE

VZFMH002947

RL1WCH1HY502947

 

12

51N4 - 9370

WARE

VFMZS152FMH-0030128

Không

 

13

51P2 - 6435

DREAM

 

1P50FMG-3-10563593

VNSPCG0011S-240137

 

14

52M6 - 6448

DREAM

 

ZS152FMH-32071816

VHLPCH0032H002913

 

15

60Z4 - 2577

WARE

VHLFM152FMH-V00214355

RMNDCH9MN8H014355

 

16

51F6 -3051

WARE

VTTL1PFMHF006770

VTTDCHO4TT*006770*

 

17

34M4 - 9884

WARE

VHGSL152FMH-001703

RLRWCH9HG6H00011703

 

18

90S6 - 9960

WARE

VLF1P52FMH-3-90502490

RL8WCHEHY91002490

 

19

76X1-4380

WARE

CWPE-001076

RLCM5WPE006Y1001076

 

20

77M1 - 2748

WARE

VLKZS1P50FMH*00026963*

VLKPCHO22LK026963

 

21

52Y3 - 8610

WARE

VTT1P52FMH106352

VTTWCHO22TT016352

 

22

51F9 - 1209

WARE

JA02E-0228940

RRHJA0001Y229120

 

23

52N3 - 8972

 

Không

Không

 

24

61H1 - 2117

DREAM

 

LC150FMG*Z0001634*

L36XCGLA6Z0001634

 

25

51X1 - 8048

 

1P50FMG-3-10397110

HH100-010801812

 

26

67H6 - 5040

WARE

1P52FMH-3*10405631

WE110*10405414*

 

27

29 – 497ST

CUP 50

C50E-3214296

C50-3214467

 

28

51K1 - 0173

CUP 50

405185

50K1-0173

 

29

52P5 - 3184

WARE

HC09E-5041455

RLHHC09015Y525459

 

30

52N6 - 8973

WARE

VTT1P50FMG-000345

VTTPCG022TT-007335

 

31

52M8 - 0980

BEST

KHÔNG

1P53FMH-10108153

 

32

52N6 - 6455

DREAM

1P50FMG-3-10446463

LGNXCGLX3-10446463

 

33

52D5 - 9678

DREAM

VTT1P50FMG-165691

VTTDCG024TT-165691

 

34

50S5 - 0792

DREAM

C100ME-0295011

C100M-0295011

 

35

62F9 - 0934

DREAM

JL1P53FMH-01000104

KHÔNG

 

36

60L9 - 8286

WARE

HD1MEFMH-3-00002478

HSF100YA-002478

 

37

52N4 - 6181

DREAM

KHÔNG

HD100-201000632

 

38

75V1 - 0321

WARE

VDGZS152-WR-002692

RNDWCH0ND71X02692

 

39

51U6 - 2490

WARE

LCE110-A-00501187

LLCXCHLL0Y1001187

 

40

53Y1 - 6340

CITY

CT100E-1433942

CT100F-1433869

 

41

92N7 - 3436

HAMCO

VPDH152FMH-30014615

VPDBCH023PD014615

 

42

50B1 - 4060

CUP 70

C70E-8542024

C70-8399394

 

43

53Y6 - 6587

 

1P50FMG-3-10044543

FS100-08001046

 

44

15 – 697FX

CUP 50

C50E-3232371

C50-3232326

 

45

53P9 - 1029

DREAM

150FM-1-99019139

LAAXCGLA8-X0016214

 

46

51V1 - 3847

DREAM

VDG1P50FMG-3-002759

VDGDCG013DG-002759

 

47

KHÔNG

MAX

FT708182

VDNF-X8MBQ-708182

 

48

47H2 - 0089

WARE

AA01F-1184350

VDPWCH034DP504949

 

49

53PB - 2387

CUP50

C50-9013620

C50-9000155

 

50

67L7 - 4317

WARE

VPLJF110E-B-50000228

RPDDCH8PD5A000228

 

51

86H9 - 7611

SIRIUS

5C61-083252

RLCS5C610-7Y083252

 

52

53Y5 - 4526

 

LC152FMH-0001486

KHÔNG

 

53

66K1 - 8373

DREAM

1P50FMG-3-10616765

KHÔNG

 

54

52L2 - 0536

DREAM

CT100E-1235871

KHÔNG

 

55

92K8 - 2693

WARE

CR110FMH-109701

KHÔNG

 

56

51Y - 6078

CITY

CT100E-1124988

CT100-1125075

 

57

53Y9 - 2967

DREAM

1P50FMG-3-10360155

VH100-0110360155

 

58

18Z5 - 7533

YMH

VZS150FMG-015109

RNGKCG1VH91015109

 

59

18S5 - 8870

ANGEL

VMEVA2043800

VMEKCG013ME043800

 

60

86H5 - 8807

WARE

YLFPDIP52FMH5A1C0702

RPOWCHCPD5A0C0702

 

61

52K4 - 3051

WARE

FMH-99163487

WG110-991200526

 

62

52Y3 - 9683

WARE

99018203-FMH

99120048

 

63

88F2 - 7578

LONCIN

LC152FMH-00407946

LSWXCHLC3Y2D05396

 

64

53N - 1450

DREAM

C100E-B3897

KHÔNG

 

65

55P4 - 3035

HAVICO

KHÔNG

KVDCG04UM505061

 

66

53PC - 3109

WARE

FMB-000344

DP-00034

 

67

92Y4 - 0300

WARE

VUMYG150FMH201430

RMEWCHKME7A201430

 

68

54T7 - 8827

LUVIAS

44S1-010508

4S10AY-010976

 

69

53V8 - 1561

BEST

LC152EMH*01750445*

1Y0402

 

70

47U9 - 2853

WARE

VKV1P52FMH801330

RWKWCHBUM7K801380

 

71

47S3 - 6757

CITY

DH88-XF664464

DH88XE6064509

 

72

51V3 - 8574

WARE

152FMH*00134752*

LYLXCHL13Y00102

 

73

52H4 - 1569

MAGIC

GU-007238

VDNFMA1OC4S007238

 

74

51S3 - 4543

WARE

LC152FMH-02105940

CH0021X-301012

 

75

53V9 - 2372

DREAM

CT100E-18448A2

PCG-00328016463

 

76

52Y4 - 4836

DREAM

P50FMGA-002757

HY6A-002757

 

77

53Y6 - 5505

WARE

152FM-00420332

NJ110-0420351

 

78

51U1-0156

WARE

E405

PP41A-120408

 

79

69F5 - 7190

SPACY

153FMI-10003022

LTBTH81A912108289

 

80

53X7 - 6082

DREAM

LC100FMG-00827028

LWGXCHL21Y-1007028

 

81

83F3 - 0170

DREAM

HDIP50FMG3Y0176273

WAO*00000042*

 

82

60M5 - 9114

WARE

VTTWCH022TT*022284*

VTT1P52FMH*022284*

 

83

51K4 - 7614

WARE

VLFIP52FMH-60064593

RPAWCH4H16A-00052

 

84

53V9 - 5410

WARE

066376

006376

 

85

51X2 - 7178

WARE

1P50FMG-10495951

CG0011S-120201

 

86

61T8-0823

JUPITER

VDP1P52FMH504839

VDPWCHO34DP504839

 

87

53YC-3665

WARE

VVTPCH022VT008875

1P52FMH-3*20273655*

 

88

19S1 - 0139

WARE

HC09E5474890

RLHHC0090S7Y375132

 

89

71S5 - 0828

DYLAN

VTTTC157FMY000314

RRKACYITT5X000314

 

90

63X4 - 9422

FUTURE Neo

VTH152FMH008734

RRHWCHORH7A008734

 

91

62H1 - 7379

DREAM

LC750FMG01313223

CMKF1*01313223*

 

92

61L3 - 6763

DREAM

VKVIP150SMG-30120073

VKVPCG001110200073

 

93

92L1 - 6139

AIRBLADE

GFY8F-5287992

RLHJF180484629805

 

94

60B1 – 141.84

WARE

VKLFM152FHM-U130947

RMNWCHRMN6H000947

 

95

63K3-0181

WARE

HH100*10352522*

KHÔNG

 

96

53RA-7250

CHALY

CF50E-2576073

CF50-2576050

 

97

49M1-6294

DREAM

1P50FMG-3*10563113*

VN5PCG0011S241340

 

98

50LA-4147

CUP 50

C50E264728

60Y4064003

 

99

60X1-4690

MIO

VLKZS150FMG2*00009*

VLPCGO121LK*091118*

 

100

54K1-2339

WARE

VPZS152FWHKW009849

RNDQCH1ND71B09849

 

101

59N1-221.18

WARE

FMH3-60066667

HY7A-001669

 

102

59T1-056.18

WARE

HC08E-0409267

072Y-403079

 

103

92N9-9774

WARE

IP153FMH-2*02002567*

VKDBCHO13K0003269

 

104

52S5-4458

WARE

VDTRC152FMH-403852

KHÔNG

 

105

52H8-3157

WARE

VMFVA2317695

RLGXA10CD4H347695

 

106

51U1-8138

WARE

007690-P52FMH

007690-CH094TT

 

107

51Y4-2942

WARE

KHÔNG

KHÔNG

 

108

60LD-8056

SIRIUS

5C64-168892

RLCS5C640-9Y168889

 

109

72P1-2534

DREAM

VSABCH022SA-010497

IP52FMH-3-20323792

 

110

72H6-3573

CITY

CT100F-1113527

CT100E-1187736

 

111

36K7-6634

ANGEL

RLGXA10CD4H-339345

VMEVA2-339345

 

112

60T2-3122

WARE

RLHHC09023Y573811

HC09E-0573988

 

 

 

 

 

 

 

113

62L3-9996

DREAM

VLKZS150FMG80320768

VMXDCG00134320768

 

114

62F4-0951

DREAM

HDLP53FMH*Y0104048*

WE110*00000137*

 

115

66L2-4740

AURIGA

VTT18JL1P52FMH-0001768

RRKWCH-1UM6XB01768

 

116

51U8-9710

FUTURE

ỊP53FMH-IOZ76853

MG110*2001980*

 

117

52P1-2264

DREAM

FMG-202941

P-203941

 

118

53H2-2574

DREAM

G150FMG01554792

LWCXHL01554792

 

119

53V6-6345

DREAM

LC150FMG-01180846

LF011-007946

 

120

51U2-0729

DREAM

8949-C100MEE

08949-C100ME

 

121

62K1-9255

VICTORY

UMHTYG150FMG4C101711

KHÔNG

 

122

53P6-6649

DREAM

LSWXCGLC8YD00056

5Z150FM*20080058*

 

123

75K3-4522

CANARY

VTTX1JL1P52FMH-007730

KRKWCHOUM5XE07730

 

124

66K8-7727

WARE

HRLC152FMH*00000798*

VHTDGH845HE007214

 

125

61E1-097.03

MAX III

RL8PD150FMG*003301*

RP20CGKPD8A003301

 

126

50LA-0142

DREAM

C50K2ETA2778

KHÔNG

 

127

62FH-9129

HALIM

1F59M6-M0025243

LF3XCB5071A025243

 

128

18P5-7204

WAIT

UHLFMI52FMH-Y180385

RMNFCH7MN7H000385

 

129

61L8-5554

WARE

VLFIP52TMH340056014

VDCBCHO53DG002512

 

130

53R7-5456

WARE

FMH-02189709

H0011P-027308

 

131

48F7-6213

MIKADO

VTTJL1P50FMCN007734

RRKDCGOTT7XP07734

 

132

92K7-4913

DREAM

1P50FMH10008820

VFPTHOA2YF006764

 

133

60K4-0472

WARE

1P50FMG310201561

DL100200120194

 

134

54V1-2016

CUP 50

DH88E-1047037

DH88F-1053041

 

135

52L8-5160

 

VTT1P52FMH201859077

MG110-018590177

 

136

36K9-3866

WARE

HD1302FM*98071689*

KHÔNG

 

137

51Y3-3174

WARE

017311-P50FMG

020211-PCG0021P

 

138

17F2-5564

WARE

PT110*Y0070187*

LC152FMH00576217

 


NGUYỄN TÂN

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM