Bộ Công an đề xuất thưởng 5 triệu đồng/lần bắt cướp

An ninh trật tự

Bộ Công an đề xuất thưởng 5 triệu đồng/lần bắt cướp

(PLO)- Bộ Công an đề xuất thưởng 5 triệu đồng cho cá nhân, 20 triệu đồng cho tập thể khi có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm.

Bản tin liên quan

Bộ Công an đang lấy ý kiến người dân về dự thảo lần hai Quyết định về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương trước khi trình Thủ tướng ký ban hành. Quỹ do bộ trưởng Bộ Công an quản lý, điều hành.
Đối tượng áp dụng là các cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác phòng, chống tội phạm; gia đình và người trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản; các cơ quan, đơn vị có chức năng liên quan đến hoạt động phòng, chống tội phạm ở trung ương và địa phương.
Về nguồn hình thành, đây là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, từ các nguồn thu: số dư Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương; ngân sách nhà nước hỗ trợ vốn điều lệ khi thành lập quỹ; tài trợ, đóng góp tự nguyện từ nguồn hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho công tác phòng, chống tội phạm.
Về mức thưởng, Bộ Công an đề xuất thưởng bằng tiền cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm. Mức tiền thưởng cụ thể cho từng trường hợp cá nhân, tập thể do bộ trưởng Bộ Công an quyết định, tối đa đối với cá nhân là 5 triệu đồng/người/lần khen thưởng và tối đa đối với tập thể là 20 triệu đồng/tập thể/lần khen thưởng.
Ngoài ra, đối với gia đình và người trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản cũng sẽ được hỗ trợ tiền đền bù, trợ cấp đột xuất. Mức chi thực hiện theo quy định tại Nghị định số 103/2002.
Nếu được thông qua thì quyết định này sẽ thay thế Quyết định số 47/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm.

TUYẾN PHAN

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM