Toyota mời tham gia Chương trình Monozukuri 2017

Toyota mời tham gia Chương trình Monozukuri 2017

(PLO) – Toyota Việt Nam (TMV) phối hợp với ĐH Bách khoa Hà Nội triển khai Chương trình Monozukuri năm thứ 13 và bốn khóa học Monozukuri cho doanh nghiệp và sinh viên cùng hai mô hình cải tiến thí điểm tại hai doanh nghiệp.

Xem thêm