Đừng để lương là vật cản đường!

Đừng để lương là vật cản đường!

(PL)- Chẳng biết tự bao giờ dân gian đã có câu“Ở Việt Nam ai cũng có lương nhưng chẳng ai sống bằng lương”. Cũng chính vì vậy mà tiền lương luôn là một vấn đề hết sức… tế nhị.

Xem thêm