Ai đủ sức thay Xuân Trường, Văn Hậu?

Ai đủ sức thay Xuân Trường, Văn Hậu?

(PL)- Không chủ ý chịu thẻ vàng ở trận đầu nhưng cả Xuân Trường lẫn Văn Hậu đều không phải vô tình dính tiếp thẻ vàng trong trận sau để nghỉ, chờ tái xuất hai trận cuối vòng bảng có tính quyết định.

Xem thêm