Lo ngại Nga, NATO tăng thêm 2 bộ tư lệnh

Lo ngại Nga, NATO tăng thêm 2 bộ tư lệnh

(PLO)- Bộ tư lệnh Đại Tây Dương có thể được lập ở một trong các nước Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp, Mỹ. Bộ tư lệnh hậu cần có thể được lập ở Đức.

Xem thêm