Từ 1-7-2018, ai được tăng lương cơ sở?

Infographic

Từ 1-7-2018, ai được tăng lương cơ sở?

(PLO)- Ngày 15-5-2018, Chính phủ ban hành Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2018.
BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM